Пътната обстановка във Франция в реално време

На следния линк :http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/diri/Accueil.do?langue=en може да се получи информация за натоварването по пътната мрежа на Франция,задръствания и извършвани ремонтни действия.

Полезна информация