Паркинги в Европа

На следните два уебсайта може да намерите полезна информация и

местонахождение на паркинги за камиони в Европа :

 

http://www.iru.org/transpark-app

http://www.truckinform.eu/

Полезна информация