Нов фериботен оператор по линията Кале - Доувър

На 11 Юни 2012г.Търговксият Съд в Париж произнесе своето решение да

разреши продажбата на 3 кораба собственост на фалиралата фериботна компания SeaFrance и да позволи прехвърлянето им заедно с допълнителни активи към оператора на Евротунела Le Shuttle.Това решение ще доведе до по-голяма конкуренция във фериботните превози през Английския Канал,което логично ще доведе до натиск върху цените и тяхното намаляване.Това решение на френския съд доведе до изразяване на загриженост от компания DFDS,която към момента държи 18 % пазарен дял,че това прехвърляне на активи и увеличаване на превозен капацитет в полза на оператора на Евротунела,който преди това решение притежава пазарен дял от приблизително 40 %, е в противоречие с Европейските разпоредби в областта на търговските сливания.

Новини