Адмирал Фрейт е първата българска фирма обявена официално за Booking Agent на новата пътна такса в Англия

На 15/03/2014 Адмирал Фрейт е първата българска фирма обявена официално за               " Booking Agent " за заплащане на пътната такса в Англия и към момента е единствената фирма в България,която може да предложи онлайн заплащане на нововъведената пътна такса в Англия от 01/04/2014.

Новини