Какво представлява BAF ( Bunker Adjustment Factor ) ?

BAF ( Bunker adjustment factor ) е добавка към цената за морски транпорт.Известна е

още като FAF ( Fuel adjustment factor).По-същество представлява застраховка от неочаквано рязко покачване на цената на горивото на международния пазар.Наричана е още и такса гориво.Чрез BAF ( Bunker adjustment factor ) морските превозвачи се подсигуряват в случай на рязък скок на цената на нафтата както се е случвало през 1973,1979 и през 1991г.в резултат на различни икономически и политически събития. BAF ( Bunker adjustment factor ) може да се определи и като вид премия, която морските превозвачи получават и теглят от пазара, с която да компенсират един такъв „шок” в цената на барел гориво и да не плащат за това от текущата си печалба при непроменени цени за транспорт на стоките. BAF ( Bunker adjustment factor) е сравнително ново явление,тъй като във времето на задвижването на корабите с вятър,въглища и по – късно с дизел при едни относително стабилни ценови условия той е излишен инструмент за компенсация. BAF се определя отделно за всеки маршрут отделно от Конференция на морските превозвачи за съотвеното трасе макар за фериботните превози Bunker adjustment factor да е различен и отделен за всеки оператор,който го определя на метър на превозвана единица или като единна ставка за целия маршрут.

Статии