Ферибот Puttgarden Rodby

Ферибот  Puttgarden - Rodby

Фериботна линия Puttgarden Rodby свързва Дания и северното крайбрежие на Германия. Този маршрут е един от най – използваните от Скандинавския полуостров до Германия.  Не по малко от 4 ферибота, плават непрекъснато от едното до другото пристанище, като отплавания има на всеки 30 мин през цялото Денонощие. Линия Puttgarden Rodby е част от така наречения "Vogelfluglinie", транспортния коридор между Дания и Германия. Маршрутът е бил открит през 1963г. Фериботната компания оперираща на тази линия е “ Scandlines”, преходът е 50мин, като се изисква качване 15 мин. преди отплаване.

Статии