Ферибот от Естония до Финладия

Фериботната линия от Естония до Финландия използва пристанищата в Tallinn и Helsinki,като има особеност,която изисква да се предостави информация относно теглото за товара с цел предоставяне на конкретна цена.Другата особеност освен теглото на товара,която влияе въру цената е часа на отплаване и поради тази причина се изисква конкретно запитване.

Статии