Ферибот от Швеция до Финландия

Прекосяването от Швеция до Финландия може да се извърши като се изполват фериботните линии от Stockholm до Helsinki и от Stockholm до Turku.Подобно на прекосяванията от Естония до Финландия цената се определя като се взима предвид и теглото на товара.За предоствяне на конкретна цена е необходимо да се знае в кой ден е прекосяването и теглото на стоката.

Статии